سیستم ميز خدمت شهروندي شهـرداری اصفـهان

رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید
پس از انجام و اتمام کار، حتما از سیستم خارج شوید
طراحی و تولید توسط سازمان فاوا شهرداری اصفهان
دانلود آخرین نسخه مرورگر
آموزش کارتابل میز خدمت غیر حضوری